Onbeschikbaarheid van OncoTICE (op basis van BCG): laatste ontwikkelingen

Het fagg werd op de hoogte gebracht dat de distributieproblemen met OncoTICE momenteel geleidelijk aan worden opgelost. Een levering is voor eind maart 2015 voorzien maar zal niet voldoende zijn om aan alle vragen te beantwoorden. We moeten dus waakzaam blijven en de aanbevelingen van het fagg in zijn mededeling van 18.02.2015 blijven volgen.


De firma MSD, die een machtiging heeft gekregen van ORGANON N.V. (Nederland), de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel OncoTICE op basis van BCG dat gebruikt wordt in de behandeling van sommige blaaskankers, zal de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars (apothekers en urologen) per brief of e-mail informeren over de laatste ontwikkelingen.
Brief/ e-mail van 04.03.2015

 

Laatste update op 05/03/2015