Onbeschikbaarheid van OncoTICE (op basis van BCG): laatste ontwikkelingen

De firma MSD Belgium liet het fagg weten dat de beschikbare hoeveelheden OncoTICE (gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van blaaskanker) voldoende zijn om ziekenhuizen te blijven bevoorraden. Het geneesmiddel blijft echter onbeschikbaar bij de groothandelaars. Waakzaamheid blijft dus geboden. De aanbevelingen van het fagg in het bericht van 18.02.2015 moeten dan ook verder worden opgevolgd.

De firma MSD Belgium blijft op regelmatige tijdstippen voldoende hoeveelheden OncoTICE ontvangen om aan de vraag van de ziekenhuizen te voldoen. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de situatie wellicht niet veranderen en zal de onbeschikbaarheid bij de groothandel ook nog in 2016 aanhouden; ziekenhuizen zullen echter gespaard blijven.
De aanbevelingen van het fagg in het bericht van 18.02.2015 blijven dus van toepassing.

Laatste update op 03/07/2015