Aanbevelingen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) inzake radiofarmaca

Naar aanleiding van het tekort aan Technetium-99m (Tc-99m) op de Europese markt, organiseerde het EMA op 4-5 februari 2010 de workshop "Current use and future needs of radiopharmaceuticals labelled with radionuclides produced in reactors and possible alternatives". De workshop handelde voornamelijk over het huidige gebruik en de toekomstige rol van radionucliden die worden geproduceerd in reactoren (in het bijzonder Tc-99m) en die worden gebruikt voor diagnostische of therapeutische doeleinden in de nucleaire geneeskunde.

Naar aanleiding van de workshop werden eveneens andere radiofarmaca en onderzoeken in de medische beeldvorming besproken die mogelijks als alternatief kunnen dienen in periodes van Tc-99m-schaarste. Er werden ook een aantal “prioritaire indicaties” gedefinieerd die voorrang moeten krijgen in periodes van Tc-99m-schaarste.

De conclusies en aanbevelingen van de workshop werden recentelijk in een rapport op de website van het EMA gepubliceerd en zijn terug te vinden via volgende link:

http://www.ema.europa.eu/htms/human/radiopharmaceuticals/radiopharmaceuticals.htm

 

Verdere informatie betreffende de Tc-99m schaarste is beschikbaar op deze website via volgende link:

http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_technetium.jsp?referer=tcm:290-100602-64

Laatste update op 09/07/2010