Lancering van de "VIG-NEWS"

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) meldt het ter beschikking stellen van haar elektronische nieuwsbrief “VIG-NEWS” aan de gezondheidszorgbeoefenaars. De VIG-NEWS is een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van verschillende bronnen.

De VIG-NEWS is een trimestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het FAGG.

De VIG-NEWS geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals het FAGG en haar BCGH, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) en andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de literatuur (bv.Drug Safety).

De VIG-NEWS heeft in het kader van het project ‘Actieve geneesmiddelenbewaking’  deel uitgemaakt van een testfase bij de gezondheidszorgbeoefenaars die deelnemen aan het project. Vanaf heden wordt de VIG-NEWS ter beschikking gesteld aan alle gezondheidszorgbeoefenaars.

De VIG-NEWS kan worden geraadpleegd via de website van het FAGG:

  • Door te klikken op “VIG-NEWS” in de linkerkolom van de welkomstpagina, opent de gezondheidszorgbeoefenaar een pagina met een overzicht van alle edities van de VIG-NEWS.
  • Om een mail te ontvangen zodra de nieuwe editie van de VIG-NEWS is gepubliceerd, kan de gezondheidszorgbeoefenaar zich inschrijven op de News van het FAGG; hij zal dan eveneens alle mededelingen van het FAGG ontvangen. Om zich in te schrijven, volstaat het te klikken op “Inschrijving op news” in de linkerkolom van de welkomstpagina, het formulier in te vullen en het te verzenden.

Voor al uw vragen of opmerkingen, kan u een e-mail sturen naar ADR@fagg.be.

 

Laatste update op 05/05/2010