Nieuws FAGG

Er zijn 53 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

31-40 van 53 resultat(en)

eSubmission van de dossiers voor de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen

De nationale « guideline » betreffende de elektronische indiening van de VHB dossiers van geneesmiddelen voor humaan gebruik werden geactualiseerd. De nieuwe versie (2.8) van het document « eSubmission guideline » is nu beschikbaar.

Validatie van de registratiedossiers voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik: nieuwe versie van de checker

In de vorige versie van de checker waren een aantal foutjes geslopen. Deze tekortkomingen zijn opgelost in de nieuwe versie 2.6.a.

Clopidogrel (PLAVIX) : mogelijke interactie met protonpompinhibitoren

Studies suggereren dat clopidogrel, vergund en gecommercialiseerd in België onder de naam PLAVIX, minder efficiënt zou zijn bij patiënten behandeld met protonpompinhibitoren (esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole of rabeprazole).

Validatie van de registratiedossiers voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik: checker installatiekit

De installatiekit van de nieuwe checker gereleased op 8 mei 2009 bevat een verkeerde Java versie (1.5). Deze versie is vandaag vervangen door de correcte (1.6). Dit zal u toelaten de nieuwe checker probleemloos te downloaden en te gebruiken.

Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeren de bevolking over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen baarmoederhalskanker van de firma Roche.

Validatie van de dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen : Nieuwe release van de Checker

De Checker, die momenteel binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gebruikt wordt voor de technische validatie van alle ingediende dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen (registratiedossiers) van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, werd aangepast overeenkomstig de nieuwe wetgeving.

Retributies met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen: wijziging van de bedragen

Het koninklijk besluit (KB) van 10 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen, werd in het Staatsblad bekend gemaakt op 30 maart 2009. Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie. De nieuwe bedragen zullen bijgevolg in voege treden vanaf donderdag 9 april 2009.

Lancering van een nieuwe "papieren gele fiche" voor de melding van bijwerkingen

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een nieuwe versie van de “papieren gele fiche” gelanceerd. De gele fiche is bestemd voor het vertrouwelijk melden van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen door de gezondheidszorgbeoefenaars en dit rechtstreeks aan het BCGH.

Nieuwe wetgeving betreffende de medische hulpmiddelen

Na het koninklijk besluit (KB) van 21.01.2009 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen werd op vrijdag 27.03.2009 het KB van 17.03.2009 betreffende de medische hulpmiddelen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Corgard (nadolol): schrapping van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB).

Na een beslissing van de groep Bristol-Myers Squibb, heeft zijn Belgische dochteronderneming aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gevraagd om de VHB van Corgard (nadolol) te schrappen. Corgard, het enige geneesmiddel met nadolol dat in België was goedgekeurd, kan dus bij ons niet meer worden gecommercialiseerd. Dit geneesmiddel is toch nog steeds in andere Europese landen vergund en wordt er gecommercialiseerd. De schrapping van de VHB van Corgard, laat de Belgische apotheker toe een geneesmiddel met nadolol in te voeren op basis van artikel 105 van het koninklijk besluit van 14/12/2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig

31-40 van 53 resultat(en)