Online geneesmiddelen verkopen: verplichtingen voor apothekers

Als u als apotheker ook online geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wilt verkopen, moet uw website aan strenge voorwaarden voldoen. Omzendbrief 536 licht de wetgeving over online geneesmiddelen en medische hulpmiddelen verkopen uitvoerig toe

Website moet goed gebruik bevorderen

De website van een internetapotheek moet verplicht een aantal gegevens bevatten die mensen helpen om de geneesmiddelen die je er kunt kopen goed te gebruiken. Die gegevens moeten de informatie bevatten uit de bijsluiter.

U vindt de bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP) van alle in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen op de website van het FAGG. Apothekers kunnen zich inschrijven bij het FAGG om de URL’s van die bijsluiters en SKP’s te verkrijgen. Zo kunnen ze er rechtstreeks naar linken op hun website.

Website melden aan FAGG en Orde der Apothekers

De apotheker-titularis van een apotheek die online geneesmiddelen of medische hulpmiddelen verkoopt, moet zijn website melden aan het FAGG en de Orde der Apothekers.

Dat moet via het daarvoor bedoelde formulier, binnen de maand nadat de website online is gegaan. Vul het formulier elektronisch in en druk het daarna af. Het FAGG en de Orde der Apothekers aanvaarden geen met de hand ingevulde formulieren.

Europees logo internetapotheken op elke pagina

Elke pagina van een website die geneesmiddelen verkoopt, moet het Europese Logo voor internetapotheken bevatten. Een klik op dit logo leidt bezoekers van de website naar de lijst met aangemelde internetapotheken op de website van het FAGG. Bijkomende informatie en technisch advies over hoe u het logo correct gebruikt, vindt u op de website van de Europese Unie.

Apothekers die hun website melden bij het FAGG, ontvangen een e-mail met daarin een kopie van het logo en instructies om het logo in hun website te integreren. Hebt u uw website gemeld en toch geen logo ontvangen? Meld dat dan in een e-mail met onderwerp "Common logo internet pharmacies" aan pharmacy@fagg-afmps.be.

Laatste update op 12/07/2021