Aanwijzingen voor apothekers voor de verkoop van geneesmiddelen via internet

De website moet zo zijn opgesteld dat het rationele gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen bevorderd wordt. De site moet dus verplicht een aantal gegevens bevatten voor het goed gebruik van de geneesmiddelen.

Onder deze gegevens moet zich de informatie bevinden die opgenomen is in de bijsluiter voor het publiek van de op de site te koop aangeboden geneesmiddelen voor menselijk gebruik, namelijk alle in België gecommercialiseerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die niet aan een voorschrift onderworpen zijn.

Het FAGG publiceert op zijn website de bijsluiters en Samenvattingen van de Kenmerken van het Product (SKP’s) van alle in België vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen.

Apothekers kunnen zich hier inschrijven om de URL adressen te verkrijgen die de creatie van een directe toegang tot elk van deze documenten op de website van hun apotheek mogelijk maken.

De Omzendbrief 536 is bedoeld om apothekers te wijzen op een aantal belangrijke punten in het kader van deze problematiek.

In de omzendbrief wordt onder meer de verplichting herhaald voor de apotheker-titularis van een apotheek die via internet geneesmiddelen of medische hulpmiddelen verkoopt, om het bestaan van zijn website te melden aan het FAGG en aan de Orde der Apothekers via de daarvoor bedoelde formulieren en dit binnen de maand na het publiceren van de site.
Het formulier moet elektronisch ingevuld worden (in Adobe Acrobat Reader, bij voorkeur versie 7.0 of hoger) en daarna afgedrukt. Met de hand ingevulde formulieren worden niet aanvaard!

Vanaf 1 juli 2015 is er de nieuwe verplichting om op elke pagina van de site die betrekking heeft op de verkoop van geneesmiddelen het Europese Logo aan te brengen (2011/62/EU). Dit logo moet verwijzen naar de vermelding van de apotheek in de lijst met genotificeerde internetapotheken. Het logo mag enkel gebruikt worden in het kader van het doel en de strekking van de Richtlijn 200/83/EG betreffende geneesmiddelen voor humaan gebruik. Het logo kan dus geenszins gebruikt worden buiten het kader van de verkoop van geneesmiddelen via Internet. Bijkomende informatie en technische raadgevingen over een correct gebruik van het logo vindt u hier.

Apothekers die zich reeds aangemeld hebben bij het FAGG zullen via email een kopie van het logo en instructies voor inbouw in hun website ontvangen. Nieuwe notificaties zullen het logo op dezelfde manier ontvangen. Mocht u zich genotificeerd hebben en toch geen logo ontvangen hebben dan kunt u uw vraag richten aan pharmacy@fagg-afmps.be met in het onderwerp "Common logo internet pharmacies".

Laatste update op 26/06/2015