Omzendbrieven

Omzendbrief 636 van 10/06/2018

Aan de inspecteurs van het FAGG houdende richtlijnen voor de controle van de verplichte testen door banken voor menselijk lichaamsmateriaal (Menselijklichaamsmateriaal - MLM)

Omzendbrief 565 

Bewaring van menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 558 
          
Inspectie van instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 556 
          
Jaarlijkse kennisgeving betreffende menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 555 
        
Procedure voor aanvraag van de vaststelling of de herziening van een prijs betreffende menselijk lichaamsmateriaal die door de Minister moet vastgelegd worden.

Omzendbrief 554+bijlage 
          
Beschrijving van de instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (= Site Master File of SMF).

Omzendbrief 553+bijlage 1+bijlage 2  
 
Financieel jaarverslag en voorraadverslag van de banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 552+bijlage + Word-versie
         
Inhoud van het activiteiten-jaarverslag van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal behalve MBV.

Omzendbrief 552A+bijlage + Word-versie
         
Inhoud van het activiteiten-jaarverslag van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal MBV.

Omzendbrief 551 
       
Mededelingen die moeten worden gedaan in het kader van het behoud van de erkenning van een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 550 
 
Procedure m.b.t. de aanvraag tot erkenning of tot verlenging van erkenning van een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Omzendbrief 529 529bis

Inzamelen van botgreffen in België.

Omzendbrief 525  

Verduidelijking m.b.t. de leeftijdsgrenzen (versie augustus 2008).

 

Laatste update op 11/04/2024