VIG-NEWS

De VIG-news is een semestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door de Afdeling Vigilantie van het FAGG. De VIG-news heeft in het kader van het project ‘Actieve geneesmiddelenbewaking’ deel uitgemaakt van een testfase bij de gezondheidszorgbeoefenaars die deelnamen aan het project. Sinds mei 2010 is de VIG-news ter beschikking van alle gezondheidszorgbeoefenaars. Sinds juli 2012 worden ook mededelingen inzake materiovigilantie opgenomen in de VIG-news.

De VIG-news geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals het FAGG, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de wetenschappelijke literatuur (bv. Drug Safety).

De Flash VIG-news, is beknopter en frequenter waardoor informatie sneller zal worden verspreid in functie van de actualiteit.

Wenst u de VIG-news en Flash VIG-news rechtstreeks per mail te ontvangen? Schrijf u dan in via ADR@fagg.be

 

Flash VIG-news 6 september 2018 (Benzodiazepinen en opioïden)

Flash VIG-news 19 juni 2018 (Fentanyl)

VIG-news mei 2018

Flash VIG-news 8 mei 2018 (Olmesartan)

Flash VIG-news 7 mei 2018 (Paracetamol)

Flash VIG-news 21 maart 2018 (Maniprex)

Flash VIG-news 8 februari 2018 (Insulines)

Flash VIG-news 7 februari 2018 (Depakine)

Flash VIG-news 19 januari 2018 (Saccharomyces boulardii)

Flash VIG-news 20 december 2017 (Valproaat)

VIG-news december 2017

Flash VIG-news 24 november 2017 (Finasteride)

Flash VIG-news 13 november 2017 (Levothyroxine)

Vig-News september 2017

Vig-News november 2016

Vig-News Juni 2016

Vig-News Januari 2016

Archief

 

 

 

 

 

Laatste update op 09/10/2018