VIG-NEWS

De VIG-news is een semestriële elektronische nieuwsbrief, bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars, ontwikkeld door de Afdeling Vigilantie van het FAGG. De VIG-news heeft in het kader van het project ‘Actieve geneesmiddelenbewaking’ deel uitgemaakt van een testfase bij de gezondheidszorgbeoefenaars die deelnamen aan het project. Sinds mei 2010 is de VIG-news ter beschikking van alle gezondheidszorgbeoefenaars. Sinds juli 2012 worden ook mededelingen inzake materiovigilantie opgenomen in de VIG-news.

De VIG-news geeft een selectie van recente mededelingen betreffende geneesmiddelenbewaking komende van diverse bronnen zoals het FAGG, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), andere nationale geneesmiddelenautoriteiten, de Food and Drug Administration en de wetenschappelijke literatuur (bv. Drug Safety).

De Flash VIG-news, is beknopter en frequenter waardoor informatie sneller zal worden verspreid in functie van de actualiteit.

Wenst u de VIG-news en Flash VIG-news rechtstreeks per mail te ontvangen? Schrijf u dan in via ADR@fagg.be

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Archief

 

 

 

 

 

Laatste update op 10/11/2023